5 KROKOV PRE ÚSPEŠNÚ ANALÝZU VÝKONU CHATBOTA

26.marec 2019

Vytvorenie chatbota a jeho vývoj pre vaše komunikačné kanály nie je definitívne posledným krokom vášho projektu. Ďalším logickým krokom je monitorovanie a analýza výkonu v životnom cykle projektového vývoja. Dáta zozbierané počas tohto obdobia vám pomôžu vytvoriť ústredný bod a zmeniť určité časti používateľskej skúsenosti alebo vytrvať a získať potvrdenie o tom, či vybraná stratégia skutočne funguje.

Toto je 5 hlavných bodov, ktoré musíte vyzdvihnúť pri analýze výkonu vášho chatbota a uskutočniť ďalšie kroky pre zlepšenie:

 

VSTUPNÉ ZDROJE

Určite si, odkiaľ používatelia prichádzajú. Prichádzajú k vám z organických zdrojov? Využívate reklamu na získanie dodatočnej návštevy vášho chatbota? Existujú akékoľvek iné zdroje, z ktorých sú používatelia odkázaní na chatbota? Na tieto otázky potrebujete poznať odpovede, aby ste zistili, ktoré zdroje návštev prinášajú najväčšiu hodnotu.

 

KONVERZIE

Ďalej si určite konverzný bod v procese chatbota. Ktoré aktivity chcete považovať za konverzie potom, čo používatelia začnú komunikovať s chatbotom? Vediete používateľov k týmto konverzačným bodom priamo? Sú jednoducho dostupné? Pokiaľ nie sú, potrebujete prepracovať proces, aby ste sa uistili, že používatelia nemusia prechádzať celým procesom od začiatku. Všetky konverzné akcie by mali byť používateľom dostupné v rámci 3-5 krokového procesu, inak jednoducho strácate možných zákazníkov.

 

LIEVIKY

Pred spustením bota je dobré nielen určiť konverzie, ale popremýšľať aj o typických lievikoch, na ktoré chcete, aby väčšina používateľov smerovala. Tieto lieviky by mali byť logické a zahŕňať konverzačné body, ktoré ste si určili.

 

MIERA ODCHODOV

Keď sa konverzie a lieviky dobre premyslia spolu so štruktúrou a bot bol úspešne spustený, mali by ste prejsť k dátovej analýze. Jedna z hlavných metrík, ktorú by ste mali zvážiť je miera odchodov. Uistite sa, že ste si určili takéto body v každom kroku lieviku a analyzujte, prečo odchody prebehli.

 

Odišli títo používatelia od chatbota alebo opustili lievik a pokračovali vo svojich interakciách? Tieto náhľady vám pomôžu určiť ako konvertovať používateľov, ktorí odišli. Taktiež pomôže zvýšiť počet používateľov, ktorí úspešne dokončili všetky kroky v lieviku alebo dosiahli aspoň jeden z konverzných bodov. Mali by ste analyzovať údaje a uskutočniť riadne závery.

 

RETARGETING

Keď ste premyslene zanalyzovali údaje, je načase porozmýšľať o retargetingu. V tomto bode by ste mali určiť hlavné zdroje vašich návštev, konverzných akcií alebo CTA (call to action) vo vnútri procesu chatbota a body miery odchodov, ktoré by mali byť zredukované.

 

Implementácie retargetingu by mali byť založené na cieľoch, ktoré chcete dosiahnuť. Retargetingové správy by mali byť taktiež personalizované ako sa len dá, aby každý zákazník cítil, že jeho potreby sú pre firmu dôležité, a že ponúka najlepšiu ponuku.

 

Napr. pokiaľ chcete retargetovať veľmi špecifickú skupinu používateľov, ktorí si pridali určitý produkt do košíka, ale nedokončili nákup, môžete poslať retargetingovú správu s detailami o produkte, ktorý pridali do košíka. Taktiež im môžete poskytnúť informáciu o tom, ako sa čo najrýchlejšie vedia spojiť so zákazníckym agentom online v prípade, ak zákazník čelí akýmkoľvek technickým problémom alebo má dodatočné otázky, ktoré bot nevedel zvládnuť.

 

Pripravte si dobre premyslený plán pre podpornú fázu a premýšľajte o marketingu vášho produktu dlho pred jeho spustením. Keď si to pripravíte vopred, údajová analýza bude silným nástrojom sledovanie spôsobu, akým fungujú vaše konverzácie.

 

zdroj: chatbotsmagazine.com