AKO ZVÝŠIŤ KONVERZIE NA FACEBOOKU

26.marec 2019

Zvyšovanie konverzie je alfou a omegou každého biznisu, ktorý prebieha online (alebo aspoň jeho určitá časť). Práve preto je tomuto zámeru podriadená podstatná časť práce marketéra. Ak sa chceš dozvedieť ako zvýšiť efektivitu kampaní na Facebooku určite čítaj ďalej.

ZAUJMI POZORNOSŤ

 

Klasickou cestou ako používateľa pritiahnuť až k úspešnej konverzii je získanie jeho pozornosti a jeho vlastného záujmu o obsah tvojej reklamy. Najvýraznejším nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je samotný nadpis. Chytľavá fráza či slovná hračka sú základom úspechu.

 

Výber obrázku je ďalšou podstatnou náležitosťou reklamy, ktorú nesmieš podceniť. Vo všeobecnosti napríklad platí, že obrázky produktu, ktorý je držaný v pravej ruke priťahujú väčšiu pozornosť.

 

Podstatou je vybrať si z dvoch prístupov k osloveniu potenciálnych zákazníkov. Racionálny alebo emočný prístup. Ako už ich pomenovania napovedajú, racionálny je založený na predostrení rozumných argumentov ako napríklad cena či vysoká kvalita. Naopak emočný prístup využíva hru na city, respektíve estetiku a základné emócie.

 

SPOJ SA S (POTENCIÁLNYM) ZÁKAZNÍKOM

 

Človeka, ktorého máme priviesť ku konverzii, je nutné pochopiť, naladiť sa na jeho vlnu. Neexistuje lepší spôsob ako komunikácia. Práve Facebook sa snaží viac a viac podporovať komunikáciu medzi ľuďmi, či už ako jednotlivcami alebo medzi firmami a ich zákazníkmi. Ďalšia novinka z ich dielne, ktorá výrazne zjednodušuje oslovenie záujemcu o tvoju firmu, funguje priamo v aplikácii Messenger aj v chate na webe. Po kliknutí na reklamu sa používateľovi priamo otvorí chatovacie okno, kde je možné ho ihneď kontaktovať. Tu sa naskytuje jedinečná príležitosť na presvedčenie tohto záujemcu ku kúpe produktu, či aspoň navštíveniu webu.

 

Tu prichádza na rad správne nastavený chatbot, ktorý túto komunikáciu vybaví za teba. Každého záujemcu, ktorý klikol na reklamu dokáže “odchytiť” a priviesť ku konverzii vhodným spôsobom, ako napríklad ponúknutím zľavového kódu, predstavením nového sortimentu, poradením s výberom správneho variantu produktu, a podobne. Zavedením chatbota naviac ušetríš nespočetné množstvo času vynaloženého na komunikáciu a určite oceníš schopnosť odpovedať naozaj hocikedy 24/7. Viac o výhodách chatbota.

 

Práve spoločnosť Chatbotech ako prvá na Slovensku ponúka dodanie chatbota disponujúceho umelou inteligenciou, ktorý tak dokáže pochopiť požiadavky záujemcu a priviesť ho ku konverzii. Nastavenie automatického oslovenia na Messengeri po kliknutí na reklamu a úplna personalizácia chatbota je samozrejmosťou.

 

 

Rozdeľ si cieľovú skupinu na menšie

 

Zameranie sa na žiadanú cieľovú skupinu rieši samotný Facebook dokonale. Na základe údajov, ktoré používatelia zadali na svojom profile, je veľmi jednoduché vyfiltrovať tých, na ktorých má byť daná reklama cielená. Často sa však stáva, že v snahe osloviť čo najviac používateľov, ktorých by mohla tvoja reklama zaujať, skončíš s veľmi širokou cieľovou skupinou ľudí, ktorí sa možno pri reklame pozastavia, ale nedôjde k samotnej žiadanej konverzii. Potvrdilo sa, že čas venovaný rozvrhnutiu užších cieľových skupín sa pozitívne odrazil na náraste konverzie z takto cielenej reklamy.

 

Pozor! Na skupiny používateľov, ktorých si označili ako neefektívnych, netreba zabúdať a je kľúčové s nimi pracovať ďalej. Keď sa domnievaš, že súčasná reklama pre nich vhodná nebola, je potrebné vytvoriť jej variáciu, ktorá bude práve im šitá na mieru. Preto v podstate nehovoríme iba o zužovaní skupiny, na ktorú reklamu cieliš, ale o vytvorení viacero menších skupiniek, pričom každej musíš venovať osobitnú pozornosť.

 

Ako príklad môže slúžiť prípadová štúdia od Digital marketing institute, kde preukázali zvýšenie konverzie, keď namiesto cieľovej skupiny žien od 20 do 40 rokov použili dve menšie skupiny od 20 do 30 a od 31 do 40 rokov, pričom v danej reklame boli pozmenené oslovenia a štylizácia textu. Úspech malo aj rozdelenie pre špecifické regióny, pričom sa kladie dôraz na spomenutie daného regiónu priamo v nadpise.

 

 

VYUŽÍVAJ A / B TESTING (ČASTO)

 

Máš niekoľko skvelých nápadov na zostavenie reklamy, ale si proste príliš dobrý a všetky sú rovnako super, takže sa nevieš rozhodnúť, ktorý bude ten pravý pre danú kampaň? Ak sa ti toto stáva často, nie je to vôbec žiaden problém. Môžeš použiť všetky a samotní ľudia z cieľovej skupiny rozhodnú, ktorý je efektívnejší na ich získanie. Ako je to možné? Odpoveďoou je práve A/B testing.

 

Už názov napovedá, že ide o testovanie efektivity dvoch možností (A/B). V skutočnosti možností môže (by malo) byť aj viac. Využitie A/B testingu je odporúčané najmä pre účely výberu najvhodnejšieho obrázku, ale hodí sa takisto aj na prácu s nadpisom, či cieľovou skupinou. Na dosiahnutie použiteľných výsledkov je vhodné zvoliť 5 rôznych obrázkov, ktoré nie sú veľmi podobné. Dôležité je testovať naraz iba jeden aspekt a zachovať ostatné podmienky (nadpis, obsah reklamy, cieľovú skupinu,…) nezmenené. Potom už je výber racionálny na základe porovnania výkonnosti jednotlivých variácií. Rozhodnutie však neunáhli a nezabúdaj na štatistickú významnosť – každému scenáru dopraj aspoň 100 kliknutí, aby si mohol objektívne zhodnotiť jeho efektivitu.

Takýmto postupom sa dajú eliminovať slabé reklamy a sústrediť sa na podporu tých efektívnejších, a teda v konečnom dôsledku priviesť väčšie množstvo oslovených ku konverzii a to dokonca pri súčasnom znížení nákladov.