ČO MUSÍTE O CHATBOTOCH VEDIEŤ, ABY STE Z NICH PROFITOVALI

26.marec 2019

Chatbotový trend na Slovensko ešte úplne nedorazil, no je potrebné sa naň pripraviť. Vo svete záujem o chatboty u veľkých aj malých spoločností neustále rastie, rovnako ako neutícha záujem ľudí o komunikáciu cez messenger.

„Komunikácia cez messenger je jedna z mála vecí, ktorú robia ľudia častejšie ako samotná aktivita na sociálnch sieťach.“

-Mark Zuckerberg

chatbot

Niet pochýb o tom, že ľudia strávia online komunikáciou veľkú časť svojho času. Pre firmy to znamená aj väčší počet zamestnancov na podpore služieb, čo častokrát vedie k plytvaniu kvalitnej pracovnej sily na zbytočných pozíciach a teda aj vyššie mzdové náklady. V zahraničí to však začali riešiť novým spôsobom.

 

Na radu prichádzajú tzv. chatboty a teda roboty, ktoré dokážu komunikovať ľudskou rečou. Čo však chatboty naozaj sú a čo dokážu? Keď sa spýtate pána Googlu, prvá odpoveď bude nasledujúca poučka:  chatbot (alebo talkbotchatterbotBotchatterboxumená konverzačná entita) je počítačový program, ktorý je schopný komunikovať prostredníctvom hlasových alebo textových metód.

 

Chatboty rozumejú prakticky všetko potrebné a dokážu človeku na otázky relevantne odpovedať. Ich interakcia s človekom už pokročila natoľko, že dokážu rozoznať i obrázky či hlas. Boty v mnohých prípadoch zastupujú reálneho človeka a dokážu s ním udržať kontext predchádzajúcej či prebiehajúcej konverzácie.

 

Chatbot šetrí firme čas i peniaze

Existuje množstvo dôvodov, prečo firmy investujú svoje peniaze do nových technológií. V prvom rade ide o efektivitu, vďaka ktorej je na pracovisku zaznamenaných menej chýb a tak zostáva viacej času venovaného dôležitým úlohám. Chatbot ako automatizovaný messenger pre online komunikáciu so zákaznikmi tak umožní zamestnancom znížiť časové náklady a vytvorí tým priestor k vyššej efektivite práce.

 

Pre efektívnu online komunikáciu so zákazníkmi je však nutné zamestnávať minimálne jedného človeka. Ak však objednávky firme rastú a pracovník svoju prácu nezvláda, rastie tak počet zamestnancov a rovnako aj náklady na mzdy. Práve tu majú chatboty svoje nezastúpiteľné miesto. Dokážu totiž nahradiť XY zamestnancov a tým znížiť finančné náklady firmy. Sú schopné odpovedať na otázky neobmedzeného množstva ľudí v jednom čase.

 

Mnoho ďalších výhod, ktoré chatboty zabezpečujú

 

Okrem spomínaných benefitov zníženia nákladov je potrebné spomenúť aj nenásilnú interakciu chatbota so zákazníkmi, vďaka ktorej firma dokáže lepšie spoznať potreby a želania zákazníka. Keďže chatbot dokáže komunikovať tak, ako mu to nariadi jeho vývojár, dokáže pristupovať k zákazníkom vždy s priateľským a zároveň profesionálnym prístupom.

 

chatbot