Ako chatbot zachraňuje životy?

8.september 2020

Choroby sa bohužiaľ nevyhýbajú nikomu z nás. Svoje o tom vedia najmä ťažko chorý pacienti, ktorých život z ničoho nič nabral úplne iný rozmer.

V tomto článku sa zameriame na pacientov, ktorých postihla demencia a Alzheimerovu chorobu. Týmto pacientom sa postupne mení život z jedného dňa na druhý a postupne začínajú bojovať aj s takou základnou vecou, akou je rozprávanie či plynulý pohyb. Dnes je na svete viac ako 700 miliónov starších ľudí a viac ako 15% ľudí vo veku okolo 60 rokov trpí psychologickými poruchami. 

 

To inšpirovalo ruskú technologickú spoločnosť Endurance, aby vyvinula sprievodného chatbota. Len v Rusku trpí touto chorobou viac ako 1,5 milióna obyvateľov. 

 

Komunikačné schopnosti týchto pacientov sa pri troche snahy blízkych či ošetrovateľov zachovať. Jedným z hlavných faktorov, ktoré sťažujú ich komunikáciu je hanba a frustrácia, ktorú prežívajú pacienti. 

 

Jeho hlavnou úlohou je teda komunikácia s pacientmi o bežných témach, ako sú počasie, filmy, hudba, príroda či ich bežná denná rutina. Chatbot dokáže udržiavať plynulú konverzácia, kladie otázky, píše vtipy a je dobrý poslucháčom, ktorý vie reagovať. Zároveň vie zdieľať zaujímavé fakty z Googlu a je schopný zapamätať si históriu konverzácie, vďaka čomu ju stále udržiava živú. 

 

Ľudia strednej generácie a mladší strávia komunikáciou na sociálnych sieťach priemerne 1,5 hodiny denne. Čo je dostatočná interakcia na udržanie si mentálneho zdravia, táto však starším ľuďom častokrát chýba. 

 

Tento chatbot je momentálne projektom s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že ktokoľvek môže prispieť k jeho rozvoju kódovej základne. Projekt je stále v začiatočných fázach avšak jeho potenciál je obrovský. Už vo svojich začiatkoch pomáha vedcom, výskumníkom a tímom starostlivosti lepšie pochopiť, ako Alzheimerova choroba ovplyvňuje mozog. 

 

Medzi jeho základné analýzy patrí zisťovanie odchýlok v komunikácii už od počiatočných fáz začiatku demencie. Tím preto postupne vytvára súbor diagnostických otázok, ktoré lekárom poskytnú lepší prehľad o tom, ako sa zdravie pacienta vyvíja. Medzi tieto otázky bude zaradené napríklad testovanie krátkodobej pamäte, jednoduché matematické výpočty či definovať a vysvetliť určité jednoduché základné pojmy. Vďaka týmto bežným otázkam bude môcť lekár pacienta pravidelne monitorovať a včas odhaliť prípadné zmeny v komunikácii.