Terapeut do vrecka

16.december 2020

Počas pandemickej situácie, ktorá trvá už niekoľko dlhých mesiacov viacero ľudí zažilo psychické zrútenie z obáv o budúcnosť či z existenčnej krízy. A to nie je žiadna hanba, rok 2020 bol ťažký pre obrovskú väčšinu ľudí. Tieto problémy sa môžu stupňovať a byť nesmierne nebezpečné najmä pre ľudí s už naštrbeným duševným zdravým. 

 

Možno aj to bolo dôvodom, prečo vznikol projekt, ktorý má za cieľ pomáhať ľuďom s ich psychickým zdravím. Terapeutické sedenie nie sú zrovna lacnou záležitosťou, a tak veľa ľudí bojuje s týmito problémami po svojom. Napadlo by vám, že aj tu môže pomôcť chatbot? 


Hovorí vám niečo názov Woebot? Je to chatbot založený standfordským výskumným ústavom, ktorý poskytuje digitálnu verziu kognitívnej behaviorálnej terapie. Chatbot ovláda úzkostné črty, vzorce správania a myslenia, vďaka ktorým je schopný komunikovať. 

 

Táto aplikácia prešla aj kontrolou od úradu pre kontrolu potravín a liečiv. A tak sa tvorcovia tohto chatbota pustili do jeho rozširovania a vylepšovania. Od roku 2017 schválila FDA niekoľko rôznych druhov aplikácií a digitálnych služieb, ktoré môžu lekári odporúčať pri psychiatrických poruchách podobne, ako lieky. Počas pandemickej situácie však táto organizácia jemne zmiernila pravidlá tak, aby umožnila prístup viacerým pacientom a umožnila tak lekárom odporúčať digitálne aplikácie podľa vlastného uváženia. 

 

Vďaka tomu sa do popredia dostala švédska farmaceutická spoločnosť Orexo, ktorá sa špecializuje na liečbu návykových látok a väčšinu svojej činnosti vykonáva v USA. Spoločnosť vytvorila web kognitívno behaviorálnej terapie pre ľudí, ktorí majú problém s alkoholom. Tento projekt pomenovali Vorvida a podľa štúdií, môže zásadne prispieť k zníženiu konzumácie alkoholu. Do svojho portfólia pomaly zaraďuje aj ďalší digitálny projekt, ktorým bude liečba depresie. Spoločnosť spolupracuje s poisťovacími a zdravotnými poisťovňami na ponúkaní Vorvidy pacientom z USA. Ich cenotvorba sa odvíja od cien, ktoré sú bežné pri poskytovaní video terapie či terapie cez telefón. 

 

Za posledné 10 ročie stále pribúdajú dôkazy o tom, že digitálna terapeutická pomoc môže byť rovnako efektívna alebo efektívnejšia, ako liečba terapeutmi či lekármi. Mnohé z nich sú založené na kognitívno behaviorálnej terapii, ktorá sa považuje za zlatý štandard pri liečení depresií a úzkostí, či problémov s užívaním omamných látok. 

 

CBT využíva štruktúrované cvičenia na povzbudenie pacienta tak, aby začal pochybovať a postupne zmenil svoje myšlienkové návyky. Tento formát terapie sa ukázal ako najvhodnejší pre inteligentného online sprievodcu – chatbota. 

 

Spoločnosti sa zhodujú na tom, že personalizácia ich služieb na základe odpovedí nasmeruje pacienta tým správnym smerom. Vorvida napríklad využíva otázky týkajúce sa pitných návykov a cesty liečby k prispôsobeniu programu napríklad tak, že vyberá cvičenia, ktoré môžu zahŕňať meditáciu so sprievodcom, vytvárať denník konzumácie, stanovovať a sledovať si ciele na jej zníženie. 

 

Ďalším pomocníkom sa najnovšie stala počítačová hra EndeavorRx od spoločnosti Akili Interactive, ktorá podľa štúdií môže pomôcť deťom s ADHD zlepšiť ich pozornosť. 

 

Najväčšou výhodou digitálnej liečby je to, že ju máte vždy po ruke. Chatbot vám odpovie 24/7 a nenechá vás v štichu, keď to najviac potrebujete. Denná komunikácia s vašim terapeutom urýchli váš progres a pomôže vám lepšie dodržiavať stanovené ciele a pracovať na nových.