Chatbot a ochrana citlivých údajov: Je chatbot bezpečný?

14.október 2021

To, že technológie zastávajú popredné miesto v ľudskej komunikácii nie je žiadnou novinkou. Čoraz viac si zvykáme na komunikáciu so Siri alebo Alexou, zakiaľ čo ľudská komunikácia akosi upadá. Množstvo firiem využíva potenciál chatbotov, zaraďuje ich do firemných procesov, čím zvyšujú efektivitu svojho podnikania. Ale čo taká bezpečnosť dát? Sú chatboty naozaj dôveryhodné? Môžeme naozaj veriť, že osobné údaje našich klientov neuniknú von?

 

Veď predsa, predstavte si, že chcete zistiť stav svojho účtu prostredníctvom chatbota. Napíšete do okienka „Aký je stav môjho účtu?“ a vzápätí pár sekúnd dostanete odpoveď, ktorú hľadáte. Bez potrebnej interakcie s pracovníkom zákazníckeho servisu. Bez potreby prihlasovať sa na webovú stránku. Znie to jednoducho a ľahko. Ale je to bezpečné? Nejedná sa iba o finančnú sféru kde dochádza počas konverzácie k výmene citlivých údajov. Podobne, dôležitá je aj bezpečnosť dát v zdravotníckom sektore, kde zákazník v konverzácii s chatbotom často zdieľa svoj zdravotný stav. I keď to znie jednoducho, určite to nie je to také jednoduché ako vytvoriť chatbota a nechať ho konverzovať s hocikým s kým sa v online prostredí stretne. Všetky spoločnosti nesú legálnu zodpovednosť zabezpečiť bezpečnosť dát svojich zákazníkov bez ohľadu na to, ako sú dáta prenášané, ukladané alebo zozbierané. Naviac, príchodom GDPR je táto zodpovednosť ešte dôležitejšia a všetky firmy musia zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov svojich klientov.

 

Počas konverzácie s chatbotom prebieha k výmene veľkého množstva citlivých osobných údajov, a preto je nevyhnutné, aby firmy a vývojári chatbotov správne chápali ako vytvoriť a zabezpečiť súkromie chatbota. Spoločne sa pozrieme na to, do akej miery je chatbot bezpečný a ako zabezpečiť to, aby k úniku dát vôbec neprišlo.

 

Čo je to chatbot? V princípe, chatboty sú webová aplikácia. Síce webová aplikácia s osobnosťou, ale stále je to iba softvér. Z toho vyplýva, že chatboty sú rovnako bezpečné ako hocijaká iná webová aplikácia. Pokiaľ sa zákazníci napr. Amazonu cítia bezpečne zdieľať svoje osobné informácie so spoločnosťou prostredníctvom tradičných kanálov, môžu sa cítiť takisto bezpečne pri zdieľaní svojich údajov prostredníctvom chatbotu. Síce zážitok z konverzácie s chatbotom je iný ako napríklad vyplniť údaje do webovej formy, ale princíp ostáva rovnaký. Chatboty poskytujú informácie užívateľom, zakiaľ čo zabezpečujú bezpečnosť osobných údajov získaných počas konverzácie.

 

 

V prípade vývoju chatbota, ktorý pracuje s finančnými dátami je nevyhnutné, aby disponoval nasledujúcimi zabezpečeniami:

 

End-to-end šifrovanie zabezpečuje, že konverzáciu neuvidí nikto iný ako odosielateľ a príjemca. Tento typ zabezpečenia je vysoko účinný a bezpochyby jeden z najobľúbenejších spôsobov zabezpečenia chatbotovej bezpečnosti.

 

Šifrovanie „Secure Sockets Layer“ (SSL) na zabezpečenie súkromia osobných údajov vymieňaných prostredníctvom daného pripojenia. Tieto sú viac známe ako HTTPS.

 

Dvojfaktorová alebo multifaktorová autentifikácia (MFA), s ktorým si užívateľ overí svoju identitu odpovedaním na bezpečnostnú otázku a/alebo načítanie kódu odoslaného do iného zariadenia.

 

Pokiaľ je chatbot zabezpečený všetkými týmito opatreniami, obzvlášť SSL zabezpečením, chatbot je bezpečný – nepovoľuje vidieť, zmeniť alebo ukradnúť dáta tretej strane. Dôležitosť takéhoto zabezpečenia však neplatí iba vo finančnej sfére. Platí to takisto pre online obchodníkov, poskytovateľov servisov a všetkých, ktorý majú povinnosť chrániť finančné údaje svojich zákazníkov.

 

 

Na záver, chatboty sú tak bezpečné ako hocijaká iná digitálna technológia, respektíve sú tak bezpečné ako si ich spravíte. Samozrejme, ako v digitálnom svete chatboty môžu predstavovať príležitosť pre hackerov, ale pokiaľ je investícia do zabezpečenia chatbotov primeraná, chatboty sú bezpečné, podobne ako iné digitálne technológie. Naviac, technológia je v súčasnej dobe tak vyspelá, že špecialisti bezpečnosti včas pochopia kde sú chatboty zraniteľné a ako ich môžeme čo najlepšie chrániť. Ako sa hovorí, opatrnosti nikdy nie je nazvyš ale chatboty by určite nemali byť vnímané ako zraniteľná technológia.